Uroczystość NMP Częstochowskiej

Wśród setek polskich sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie to sanktuarium nawiedza od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.

Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim także kard. Karol Wojtyła, a potem – Ojciec Święty Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości Maryjne (szczególnie 15 i 26 sierpnia) do jasnogórskiego Sanktuarium pielgrzymują setki tysięcy ludzi, najczęściej idąc na piechotę przez wiele dni.

Będąc w 1979 roku na Jasnej Górze św. Jan Paweł II mówił o przywiązaniu Polaków do Matki Bożej Częstochowskiej. „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. (…) Przyzwyczaili się do tego Polacy. To jest dobre przyzwyczajenie”.

CZARNA MADONNA

Pozdrowienia z urlopu

Serdeczne pozdrowienia z gór dla wszystkich parafian z Łoniowej i Siedliska – Bogusz wraz z życzeniami pogody ducha, wyboru właściwych  szlaków życiowych i szczęśliwego zdobycia szczytu, któremu na imię niebo.

Ks. Antoni

DZIEŃ SOLIDARNOSCI Z MIESZKAŃCAMI BEJRUTU

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjanie!

Podejmując apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zwracam się do Was z gorącą prośbą, aby jutrzejszą niedzielę przeżyć we wszystkich wspólnotach parafialnych jako dzień solidarności z ciężko doświadczonym w ostatnich dniach narodem libańskim, a szczególnie z mieszkańcami zniszczonego przez eksplozję materiałów wybuchowych Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji modlono się jutro za ofiary tej tragedii oraz o jak najszybsze  przywrócenie pokoju na całym Bliskim Wschodzie. Proszę również, aby po wszystkich Mszach świętych zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem naszej Caritas zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Niech nasza ofiarność i serdeczna modlitwa za wstawiennictwem św. Charbela przywróci raz jeszcze nadzieję tak bardzo udręczonym przez wojnę i terroryzm narodom.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Zioła dla Najświętszej Panienki

BYŁA CICHA I PIĘKNA JAK WIOSNA

15 sierpnia Kościół obchodzi wyjątkowe święto – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, w naszej tradycji zwane też świętem Matki Boskiej Zielnej. Kościół tego dnia przypomina swoim wiernym wielki dogmat wiary katolickiej, ogłoszony w 1950 r. przez papieża Piusa XII, mówiący o tym, że „Maryja Matka Chrystusa wraz z ciałem została wzięta do nieba”. Skoro Matka Chrystusa była poczęta bez grzechu, to w konsekwencji nie podlegała też prawu śmierci, gdyż śmierć jest skutkiem grzechu pierworodnego.  Nigdzie nie mówi się o śmierci Matki Bożej, raczej używa się zwrotu „zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny”. Ostatnia wzmianka o Matce Bożej zawarta jest w „Dziejach Apostolskich”. Pokazuje Ją trwającą z uczniami na modlitwie w Wieczerniku i oczekującą na Ducha Św. Według Tradycji „Wniebowzięcie Maryi” odbyło się w 48 r. po Chrystusie, w piętnaście lat po „Wniebowstąpieniu”. Apostołowie zebrali się w Jerozolimie, by być w przy Maryi w jej ostatnich chwilach. W momencie Jej zaśnięcia widzieli śpiewające chóry anielskie. Ciało  złożyli w grobowcu w Ogrodzie Getsemani. Nie było z nimi apostoła Tomasza, który po powrocie z ewangelizacji Indii pojawił się po trzech dniach. Na jego prośbę otworzono grób, ale ciała tam nie znaleziono, tylko prześcieradło w które było owinięte. W powietrzu unosił się  zapach kwiatów.  Wszyscy zrozumieli, że Jezus zabrał swoją matkę prosto do nieba z ciałem. 

Święto Matki Boskiej Zielnej przypada w okresie późnego lata, kiedy dobiegają końca prace żniwne, bo jak mówi stare powiedzenie: „Na Wniebowzięcie pokończone żęcie”. Lud przynosząc wiązanki zbóż, owoców i roślin, dziękował Matce Bożej za pomoc w ciężkiej pracy na roli oraz za opiekę nad ludźmi i ich plonami. W dniu tym podczas uroczystych nabożeństw błogosławi się kłosy zbóż, owoce i kwiaty. Przed ołtarzami są ustawiane wieńce żniwne i bukiety, które poświęcają kapłani. Dołącza się do tego upieczony z tegorocznych zbiorów chleb. Zwyczaj święcenia w tym dniu ziół polnych, kłosów zbóż i owoców wywodzi się on ze starej chrześcijańskiej legendy – apokryfu – mówiącego o tym, jak apostołowie po otwarciu grobu Matki Bożej nie znaleźli tam jej ciała, tylko same zioła i kwiaty. Zwyczajowi temu towarzyszy wiara, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy oraz mają niezwykłą moc ochrony przed złem. Rolnicy tego dnia dziękują też Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól, sierpień jest przecież miesiącem żniw! Wianki z kwiatów, ziół i kłosów w każdym rejonie kraju są inaczej nazywane i układane. Wianki mają też zapewnić dostatek, dlatego dawniej wykruszano z poświęconych ziół ziarno i mieszano je z nowym, które miało iść na siew. Również łupiny poświęconych owoców zawieszano na drzewach, aby obrodziły one w roku następnym. Ze świętem Matki Bożej Zielnej związana są przysłowia: „Na wniebowzięcie pokończone żęcie”; „Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje”; „W sierpniu każdy kwiat woła – zanieś mnie do kościoła

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO – to święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą. Bitwa ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość, ale była to jedna z najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata. Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego.
W całej Polsce w tym dniu odbywają się uroczyste msze święte w intencji poległych na polu chwały, apele na cmentarzach i grobach żołnierzy. Z okazji 100-lecia Niepodległości RP zawsze odbywa się Wielka Defilada Niepodległości – pod takim hasłem Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje paradę z okazji święta Wojska Polskiego. Biorą w niej udział nie tylko żołnierze z Polski i państw sojuszniczych, ale i rekonstruktorzy z historycznym sprzętem.

ŚPIEWAJMY PAMIĘĆ O TYCH POLAKACH