Kapliczki i figury przydrożne

Murowana, neogotycka kaplica z 1860 r. ufundowana przez Ludwikę z Boguszów Gorayską na miejscu, gdzie w czasie rabacji pochowano ciała 23 ofiar rzezi (wówczas teren ten znajdował się poza cmentarzem). Na frontonie kaplicy umieszczono herb Boguszów i napis z nazwiskami pomordowanych

D.O.M
KU WIECZNEJ PAMIĘCI
STANISŁAWOWI z ZIĘBLIC BOGUSZOWI. WIKTORYNOWI
NIKODEMOWI. WŁODZIMIERZOWI i TYTUSOWI BOGUSZOM.
ZABIERZOWSKIEMU. POHORECKIEMU. BILIŃSKIEMU. KALICIE.
KLEINOWI. STRADOMSKIEMU. GUMIŃSKIEMU. PIESZCZYŃSKIEMU.
ROSKOSZNEMU STRADOMSKIEMU. PIOTROWSKIEMU. OLSZAŃSKIEMU.
KACZKOWSKIEMU. TOWARNICKIEMU w D.19.LUTEGO 1846.R
Z TEGO ŚWIATA BOLEŚNIE ZESZŁYM a TU POCHOWANYM.
LUDWIKA z BOGUSZÓW GORAYSKA TĘ KAPLICĘ POSTAWIŁA. 1860.R.

We wnętrzu znajduje się marmurowe epitafium nagrobne poświęcone Olszańskim dzierżawcom Głobikówki.

Murowana kapliczka słupowa wzniesiona w 2 połowie XIX wieku przez rodzinę Lewickich. Kapliczka zbudowana na planie trójkąta, posiada trzy duże przeszklone wnęki, w których umieszczono gipsowe figury Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i NMP Niepokalanie Poczętej. Znajduje się po lewej stronie drogi prowadzącej do Gorzejowej.

Murowana kapliczka zbudowana przez Wojciecha Kudłacza w 1885 roku. Stoi przy drodze do Głobikówki, niedaleko pomnika Grunwaldzkiego. Kaplica jest otynkowana, posiada drzwi i okna zamknięte półkoliście.

Pomnik Grunwaldzki w Siedliskach Bogusz – pomnik stojący na skrzyżowaniu drogi z Siedlisk do Głobikówki. Zbudowano go w 1910 roku dzięki staraniom ks. S. Palki i dr W. Lewickiego. Było to miejsce licznych manifestacji patriotycznych organizowanych z okazji świąt narodowych. Odbywały się wtedy pochody z kościoła pod pomnik. W czasie wojny pomnik ocalał dzięki temu, że zasłonięto tablicę z napisem fundacyjnym. Obecnie można go łatwo odczytać:

“POGROMCOM KRZYŻAKÓW
KRÓLOWI JAGIELLE
i Ks. WITOLDOWI
RYCERSTWU POLSKIEMU
POD GRUNWALDEM
LUD POLSKI W SIEDLISKACH”