Kościół parafialny

Źródła nie podają, kiedy w Siedliskach wybudowano pierwszy kościół. Wiadomo, że parafia istniała przed rokiem 1484. Drugi drewniany kościół ufundowały rodziny Oświęcimów i Kowalewskich w roku 1614.

Kościół p.w. Narodzenia NMP z 1614 r. Fundacji Zofii Kowalewskiej i Wojciecha Oświęcimia. Zburzony w 1907 r.

W 1846 r. parafia została splądrowana przez bandę Jakuba Szeli. Obecny murowany kościół został wybudowany w latach 1904 – 1912.

Ks. Bogdan Stanaszek w swojej obszernej monografii pt. „Brzostek i okolice” tak opisuje budynek kościoła: „Został zbudowany w latach 1908-1912 w stylu neogotyckim według projektu architekta Adolfa Zajączkowskiego. Pracami budowlanymi kierował Jan Sas-Zubrzycki.

Jest to świątynia orientowana, bazylikowa o trzech nawach z transeptem. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie. Kościół posiada wieżę o wysokości 56 m, zwieńczoną hełmem gotyckim, przylegającą do nawy głównej od zachodu. Na dachu umieszczono wieżyczkę z sygnaturką. Kościół nakryty jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Figuralna i ornamentalna polichromia wnętrza posiadająca charakter secesyjny została wykonana według projektu F. Śnieżka w 1949 r. W kościele znajdują się cztery ołtarze, z których dwa (w tym główny) są neogotyckie. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (142 na 82 cm). Pochodzi on prawdopodobnie z drugiej połowy XVII w.

Inwentarz parafii z 1749 r. zawiera jego opis: „W Wielkim Ołtarzu na obrazie Najśw. Panny Sukienka srebrna. Item Koron dwie srebrnych suto pozłocistych z kamykami czeskimi. Wotów różnych srebrnych 24”. Późnobarokowy ołtarz boczny stojący w kaplicy bocznej pochodzi prawdopodobnie ze starego kościoła. Pozostałe ołtarze i ambona zostały wykonane po II wojnie światowej (1951 r. W. Galus i 1954 – L. Bryndal). W bocznej kaplicy przechowywana jest także późnobarokowa figura świętej z pierwszej połowy XVIII w.

Kościół w Siedliskach – Bogusz (film)

Kościół posiada piękne witraże z początku XX w. Większość z nich została zaprojektowana przez Stefana Matejkę. Na wieży znajduje się dzwon z 1908 r.”.

Kościół pomimo młodego wieku został wpisany w 1985 do rejestru zabytków.