Pogrzeb Śp. + Jana Chodóra

Pogrzeb Śp. + Jana Chodóra z Głobikówki odbędzie się w niedzielę 11 kwietnia 2021 roku o godz. 16.15 Różaniec za zmarłego, a o godz. 16.45 Msza Pogrzebowa.

WIECZNY ODPOCZYNEK

Polecajmy zmarłego miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znicz-3.gif

Nowe obostrzenia w związku z epidemią dotyczące parafii.

W związku z pismem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie mając na uwadze pogarszającą sytuację epidemiologiczną jako proboszcz parafii  zobligowany jestem do podjęcia stosownych działań mających na celu zminimalizowanie szerzenia się koronawirusa i podjęcia środków zapewniających przestrzeganie ograniczeń  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku, według którego zgromadzenia religijne i kult mogą się odbywać przy zachowaniu dystansu 1,5 metra, oraz nie więcej niż 1 osoba na 20 m2  pod warunkiem przestrzegania zakazu zakrywania ust i nosa.

W naszym Kościele o powierzchni 1500 m2 to daje nam limit

75 osób

na jednej Mszy czy nabożeństwie

PRZED WEJŚCIEM DO KOŚCIOŁA W KOSZYKACH SĄ KARTECZKI Z

NUMERKAMI OD 1 DO 75

JESLI W KOSZYKACH PRZY DRZWIACH Nr 1 i NR 2 (OD DROGI)

NIE MA KARTECZEK, ZNACZY TO, ŻE W KOŚCIELE JEST JUŻ LIMIT 75 OSÓB

Ponieważ mamy nowe nagłośnienie zewnętrzne, to gdyby było więcej osób to można uczestniczyć we Mszy na zewnątrz Kościoła zachowując dystans i zakrywając maseczką usta i nos.

MSZE ŚWIETE W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ:

7.00; 9.30; 11.00; 13.00; 15.00

Jeden kapłan będzie rozdawał Komunię na schodach przed dużymi drzwiami Kościoła.

JEDEN SZAFARZ W NAWIE BOCZNEJ OD GROBU PAŃSKIEGO BĘDZIE ROZDAWAŁ KOMUNIĘ TYM, KTÓRZY CHCĄ NA RĘKĘ

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w parafii Siedliska – Bogusz

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH

W PARAFII SIEDLISKA – BOGUSZ

WIELKA SOBOTA 3 KWIETNIA 2021

(punkty święceń)

(Zachowujemy dystans, i stosujemy się do zasady zakrywania ust i nosa, czyli maseczki)

 • Godz. 9.00 – koło Kościoła w Siedliskach
 • Godz. 9.15 – Stawki koło Pana Józefa Samborskiego
 • Godz. 9.30 – Stawki koło Pana Marka Sobczyka
 • Godz. 9.45 – Koło Pana Kaputa (Dzioły)
 • Godz. 10.00 – Siedliska Zagórze koło Pana Błoniarza
 • Godz. 10.15 – koło Pani Węgrzyn – Smarżowa
 • Godz. 10.30 – koło Punktu Katechetycznego – Smarżowa
 • Godz. 10.45 – koło Pana Andrzeja Wojnara
 • Godz. 11.00– Kapliczka koło Pan Józefa Mirus
 • Godz. 11.15 – Bączałka koło Krzyża przy Domu Ludowym
 • Godz. 11.30 – koło Kopali przy drodze na Grudną
 • Godz. 11.45 – Smarżowa Kopaliny – koło Czernika
 • Godz. 12.00 – Głobikówka koło Pana Wodisza
 • Godz. 12.15 – Głobikówka koło Kościoła
 • Godz. 12.30 – koło Pani Ostrowskiej
 • Godz. 12.45 – koło Leśniczówki
 • Godz. 13.00 – koło Pana Niemca
 • Godz. 13.15 – koło Pana Kumorka
 • Godz. 13.30 – koło Pana Rakowskiego
 • Godz. 13.45 – Koło Pana Siarkowskiego

Zapraszam w Wielką Sobotę do adoracji Krzyża i Pana Jezusa przy Grobie Pańskim