Wycinka drzew wokół plebanii!

Pan Sołtys Bogdan Stanek sprawnie pokierował całą wycinką

Galeria zdjęć

Bardzo serdecznie dziękuję Panom, którzy w piątek cały dzień trudzili się przy wycince drzew wokół plebanii. Myślę, że słowa są za ubogie by wyrazić tą wdzięczność, dlatego w intencji tych wszystkich. którzy pracowali w sobotę odmówimy różaniec, a ja odprawię Mszę Świętą prosząc o Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i opiekę Matki Najświętszej, Patronki Parafii w ich życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Serdecznie dziękuję: Panu Bogdanowi Stanek Sołtysowi, Stanisławowi Czyż, Kazimierzowi Czyż, Karolowi Czyż, Urszuli Czyż, Pawłowi Rogowskiemu, Tadeuszowi Wal, Januszowi Sobczyk, Józefowi Bułat, Zbigniewowi Wodzień, Janowi Kordela, Stanisławowi Żołna, Janowi Szczepkowicz, Darkowi Wójtowicz, Krzysztofowi Błoniarz, Józefowi Mirus, Józefowi Górka, Adamowi Czyż.

Bogu niech będą dzięki!!!