Uroczystość Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Msze Święte w Uroczystość Królowej Polski w Kościele w Siedliskach o godz. 7.00; 9.30; 11.00 i 15.00

W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15