“Zagrody nasze widzieć przychodzi, i jak się dzieciom Jego powodzi” – Boże Ciało

W Boże Ciało Msze Święte w Kościele w Siedliskach – Bogusz: 7.00; 9.30; suma z PROCESJĄ do czterech Ołtarzy o godz. 11.00 i Msza po południu o godz. 15.00

W Głobikówce o godz. 8.15

ASYSTA NA BOŻE CIAŁO – DLA LSO

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie Mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten Sakrament, a także przebłaganie za bluźnierstwa i profanacje Najświętszego Sakramentu” 

Co w tym dniu świętujemy? Podstawową prawdę dotyczącą Eucharystii, czyli prawdę o tym, że chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Pana Jezusa. To jest trudna prawda dla wielu. W komunii świętej jest obecny Jezus Chrystus, nie symbolicznie, ale realnie. W Kościele nie jest najistotniejszy ksiądz, ławki, dekoracje, najistotniejsze jest tabernakulum, w którym zawsze obecny jest Jezus Chrystus. Zawsze można do niego przyjść i się do Niego zwrócić, z Nim szczerze porozmawiać.

 W Kościele w którym nie było by tabernakulum, nie było by serca Kościoła. W Kościele, w którym nie była by sprawowana Msza Święta, nie było by życia tego Kościoła. Tam, gdzie nie ma eucharystii Kościół przestaje istnieć i przestaje mieć sens.

W każdej parafii w Polsce mamy procesję Bożego Ciała. Kiedyś w ramach wymiany uczniów do polskiej szkoły w Nowym Sączu przyjechali Hiszpanie i szkoła wymyśliła, by wziąć tych uczniów na procesję Bożego Ciała, która idzie przez całe miasto i jest niesamowitym przeżyciem. Ci Hiszpanie byli w absolutnym szoku, jak widzieli tak masową manifestację wiary. Najwyraźniej oni w Madrycie tego nie doświadczyli. Ta wspólnota wiary w czasie procesji Bożego Ciała jest kluczowa i przypomina nam, że katolicyzm ma zawsze wymiar społeczny. Nie ma chrześcijaństwa bezobjawowego, nie ma katolicyzmu, który się nie pokazuje. Jezus mówi, że ci, którzy zaprą się go przed ludźmi, on zaprze się ich przed Ojcem. W czasie tej procesji można doświadczyć wspólnoty. Wybrać możemy sobie przyjaciół,  wspólnota kościoła to ludzie, których Pan Bóg nam daje. To tak jak z rodziną, rodziny się nie wybiera. Z kościołem jest dokładnie tak samo.