Święto Matki Kościoła – 6 czerwca 2021

Zawsze 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Wiemy, co znaczy matka dla każdego normalnego człowieka. Dlatego też obchody Dnia Matki mają na celu okazanie naszym matkom szacunku, miłości, uznania i podziękowania za codzienny trud włożony w nasze wychowanie.

Nie mogło być inaczej z Kościołem. Kościół jako Boży lud ma też swoją Matkę. Tak bowiem chciał sam Chrystus. Kiedy z wysokości krzyża mówi do Jana, który reprezentował cały Kościół „synu oto Matka twoja”. Dzisiejsze święto, zostało ustanowione podczas trwania II Soboru Watykańskiego na prośbę polskich biskupów,  i nie tak dawno ustanowione przez papieża Franciszka dla całego Kościoła katolickiego. Jest ono wyrazem wiary i pobożności ludu Bożego, który od zawsze czcił i dostrzegał w Matce Chrystusa również Matkę Kościoła.

W Święto Matki Kościoła Msze Święte w Kościele w Siedliskach o godzinie: 7.00; 9.30. 11.00 i po południu o godz. 18.00

Głobikówka godz. 8.15