Nowe obostrzenia w związku z epidemią dotyczące parafii.

W związku z pismem Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie mając na uwadze pogarszającą sytuację epidemiologiczną jako proboszcz parafii  zobligowany jestem do podjęcia stosownych działań mających na celu zminimalizowanie szerzenia się koronawirusa i podjęcia środków zapewniających przestrzeganie ograniczeń  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku, według którego zgromadzenia religijne i kult mogą się odbywać przy zachowaniu dystansu 1,5 metra, oraz nie więcej niż 1 osoba na 20 m2  pod warunkiem przestrzegania zakazu zakrywania ust i nosa.

W naszym Kościele o powierzchni 1500 m2 to daje nam limit

75 osób

na jednej Mszy czy nabożeństwie

PRZED WEJŚCIEM DO KOŚCIOŁA W KOSZYKACH SĄ KARTECZKI Z

NUMERKAMI OD 1 DO 75

JESLI W KOSZYKACH PRZY DRZWIACH Nr 1 i NR 2 (OD DROGI)

NIE MA KARTECZEK, ZNACZY TO, ŻE W KOŚCIELE JEST JUŻ LIMIT 75 OSÓB

Ponieważ mamy nowe nagłośnienie zewnętrzne, to gdyby było więcej osób to można uczestniczyć we Mszy na zewnątrz Kościoła zachowując dystans i zakrywając maseczką usta i nos.

MSZE ŚWIETE W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ:

7.00; 9.30; 11.00; 13.00; 15.00

Jeden kapłan będzie rozdawał Komunię na schodach przed dużymi drzwiami Kościoła.

JEDEN SZAFARZ W NAWIE BOCZNEJ OD GROBU PAŃSKIEGO BĘDZIE ROZDAWAŁ KOMUNIĘ TYM, KTÓRZY CHCĄ NA RĘKĘ