RORATY – Dzień 6

RORATY – Dzień 6

Temat: Misjonarka z domu – cz. II

Wczoraj poznaliśmy misjonarkę z domu, czyli Marię Teresę Ledóchowską.  O tym, że zaangażowała się w misje w Afryce zdecydowało spotkanie z kardynałem Lavigerie, który z przejęciem opowiedział jej co widział w Afryce, o biedzie, o głodzie, o chorobach i niewolnictwie w Sudanie. Opowiedział, że w Afryce niewielu zna Jezusa i Jego Ewangelię.

I wtedy w sercu Marii Teresy pojawił się ogień misyjny. Już wiedziała co powinna robić w życiu.  Bo potrzeby misji są ogromne. Potrzeba nowych powołań misyjnych i pomocy materialnej. Maria Teresa odkryła, że każdy na miarę swoich możliwości może być misjonarzem ze swego domu. Pomagając misjom swoimi talentami.

Maria Teresa na początek założył czasopismo misyjne „Echo z Afryki”, gdzie publikowała artykuły i listy misjonarzy. Niedługo potem ludzie zaczęli jej przysyłać pieniądze aby wspierała misje na kontynencie afrykańskim. Dzięki tym ofiarom budowano w Afryce Kościoły, szkoły i szpitale.  Aby pomoc misjom była zorganizowana i sprawna Maria Teresa ze swoja przyjaciółka zakładają stowarzyszenie misyjne Świętego Piotra Klawera, który walczył o prawa niewolników w Afryce, których przewożono do Kolumbii w strasznych warunkach.

Św. Piotr KLAWER

Matka Teresa zachwyciła się tym świętym i założyła zakon żeński KLAWERIANKI, które wspierają misjonarzy. Matka Teresa jeździła po całej Europie prosząc o wsparcie dla misji w Afryce. Jej dom misyjny znajduje się do dzisiaj w Rzymie koło Bazyliki MB Większej. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100 rocznicę jej śmierci, bo zmarła w 1922 roku.

PYTANIA:

 1. Jak się nazywa dama dworu, która została misjonarką z domu?
 2. Kiedy w jej sercu pojawił się wielki ogień misyjny, kogo spotkała?
 3. W jaki sposób Maria Teresa misjonowała Afrykę ze swojego domu w Rzymie?
 4. Kiedy będziemy obchodzić setną rocznicę jej śmierci?

RORATY – Dzień 5

RORATY  – DZIEŃ 5

Temat: Misjonarka z domu – część I

Kochane dzieci! Dzieci Martyna, Dawid i Zosia z wujkiem Andrzejem – jezuitą udały się do jednego szczególnego domu w Rzymie. Po drodze podziwiały wieczne miasto.  Przechodzili koło Kościoła z małej litery pod wezwaniem wielkiego misjonarza Św. Franciszka Ksawerego. Przy okazji wujek Andrzej im wyjaśnił, że 3 grudnia wspominamy go w liturgii. Zaniósł Ewangelię do Indii, Japonii a nawet Chin, dlatego został patronem misji w Kościele.

Celem podróży był jednak dom w którym mieszkała wielka dama dworu pochodząca z Polski Maria Teresa Ledóchowska, w której sercu również zapłonął taki płomień jak u Św. Franciszka Ksawerego, aby zanieść Ewangelię Chrystusa tym, którzy jeszcze jej nie znają. Na misje nie wyjechała tylko była tzw. misjonarką z domu. W dzieciństwie bardzo ładnie malowała, rysowała i dobrze się uczyła. Marzyła o tym, by zostać sławną. Ale w młodości poważnie zachorowała, i w czasie tej choroby odkryła sobie płomień misyjny, by zrobić coś wielkiego ale dla Boga.

Była damą dworu księżnej Alicji we Włoszech i tam spotkała siostry misjonarki, które opowiedziały jej o sytuacji na misjach w Afryce. Opowiedziały jej o biedzie, głodzie, strasznych chorobach mieszkańców Afryki. I wtedy przeczytała taka ulotkę kardynała Lavigerie (czyt. Lewiżeri) aby służyć misjom takim talentem jaki się ma. A ona była zdolna, lubiała pisać ciekawe opowiadania i wiersze, więc wtedy postanowiła wydawać takie czasopismo misyjne „Echo Afryki” aby zapoznać ludzi w Europie z sytuacją ludzi w Afryce.

PYTANIA:

 1. Kim jest misjonarz?
 2. Jak ma na imię jezuita, patron misji w Kościele, który zaniósł Ewangelie do dalekiej Azji: Indii, Japonii i Chin?
 3. Jak miała na imię dama dworu księżnej Alicji, która pochodziła z polski?
 4. Co to znaczy, że była misjonarką domową?

RORATY – Dzień 4

RORATY – Dzień 4

Temat: „Papieżowanie”.

“Papieżowanie” Film cz. I
“Papieżowanie” – Film cz. II

Kochane Dzieci! Wiemy już, że papież Franciszek jest najważniejszą osobą na świecie, bo jest następca pana Jezusa na ziemi i ojcem wszystkich ludzi wierzących. Wiemy także, że dla papieża, który jest w podeszłym wieku źródłem siły i mocy jest częsta Komunia Święta.

Dzisiaj dowiemy się na czym polega bycie papieżem, czyli jak często mówił Św. Jan Paweł II „papieżowanie”.

Na spotkanie z papieżem przychodzi codziennie tysiące ludzi. Sam plac Św. Piotra wokół obeliska może pomieścić aż trzysta tysięcy ludzi. Papież przemawia do nich z balkonu, który znajduje się w środku fasady Bazylika Św. Piotra. A w środę i w niedzielę spotyka się z wiernymi na audiencjach. Głównym zadaniem papieża jest umacnianie ludzi w wierze poprzez kazania, homilie. Papież pisze również encykliki, listy apostolskie, adhortacje a nawet książki w których papież pomaga odpowiedzieć ludziom na różne ważne pytania i problemy. Ostatnio papież Franciszek wypowiadał się na temat ochrony przyrody i pomocy migrantom i ubogim.

Papież też dba o pokój na ziemi. Zawsze jak gdzieś wybucha wojna, i dzieje się coś złego, papież prosi uczestników konfliktu, by przestali walczyć, zaczęli z sobą rozmawiać  i dążyli do pokoju. W tym celu ostatnio udał się z pielgrzymką do Iraku, gdzie od wielu lat ludzie walczą ze sobą.

Papież też pielgrzymuje do różnych krajów, spotyka się z głowami różnych państw, jak ostatnio z prezydentem Stanów Zjednoczonym Joe Bidenem.

„Papieżowanie” to wielka praca i odpowiedzialność. Papież ma tyle siły i robi wiele dobrego, ponieważ ma dobre PALIWO, czyli często przystępuje do Komunii, i buduje żywy Kościół, z dużej LITERY

PYTANIA:

 1. Skąd najczęściej przemawia Ojciec Święty?
 2. Jakie są zadania papieża? Co pisze i jak naucza.
 3. W jakim kraju ostatnio był papież?
 4. Z jakim prezydentem się spotkał?

Pogrzeb Śp. + Witolda Synowieckiego

Pogrzeb Śp. + Witolda Synowieckiego ze Smarżowej, odbędzie się w 5 grudnia 2021 roku tj. w niedzielę o godz. 12.45 Różaniec za zmarłego, a o godz. 13.15 Msza Pogrzebowa.

WIECZNY ODPOCZYNEK

Polecajmy zmarłego Śp. + Witolda miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znicz-3.gif

RORATY – Dzień 3

RORATY – Dzień 3

Temat: Papież Franciszek – Ojciec całego świata

Papież Franciszek – Ojciec całego świata cz. II

Po wczorajszych roratach już wiemy, że najwspanialszy Kościół na świecie z małej litery znajduje się w Rzymie, a jest nim Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Znajduje się w niej grób Św. Piotra, pierwszego papieża. Każdego papieża nazywamy Ojcem Świętym, bo jest ojcem wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa.

Dzisiaj Ojcem Świętym jest jezuita z Argentyny, Jorge Bergolio. Jak został papieżem  w 2013 roku, to zmienił imię na FRANCISZEK.

Papież jest już w podeszłym wieku bo ma ponad osiemdziesiąt lat. Ale jako głowa całego Kościoła  wciąż buduje żywy Kościół, czyli z dużej litery. Bo PALIWEM, które dodaje sił  papieżowi jest Komunia Święta.  To dzięki niej papież jest młody duchem.

W każą środę i niedzielę papież na placu Św. Piotra spotyka się z wiernymi, czyli żywym Kościołem i umacnia ich w wierze.

PYTANIA:

 1. Jak nazywa się papież i ile ma lat?
 2. Jakie miał pasje (co lubił robić) kiedy był młody?
 3. Do jakiego zakonu należy papież Franciszek?
 4. Jak nazywa się PALIWO, które sprawia, że papież mimo wieku jest młody i silny duchem?

PLANSZA: Dziś otrzymacie postać Papieża Franciszka. Włóżcie ja w pasujące miejsce.