Pierwsze spotkania formacyjne dla klas III, VII i VIII

W poniedziałek 14 WRZEŚNIA PRZYPADA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA. W tym dniu na pierwsze spotkanie formacyjne zapraszam do Kościoła na godz. 18.00 kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, a więc uczniów z klas VII i VIII ze Szkoły w Smarżowej i Siedliskach – Bogusz. Obecność obowiązkowa. Zapraszam także ich Rodziców, jeśli nie są zajęci pracą oraz  parafian. Młodzież z klasy VII Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz poprowadzi z racji Święta Podwyższenia Krzyża nabożeństwo  Drogi Krzyżowej.

W piątek 18 września z kolei przypada ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. Patrona dzieci i młodzieży. W tym dniu na pierwsze spotkanie formacyjne w ramach duchowego przygotowania do I Komunii zapraszam do Kościoła na godz. 18.00 dzieci z klas III szkoły w Samrżowej i Siedliskach – Bogusz wraz z Rodzicami.

ASYSTA LITURGICZNA – SUMA ODPUSTOWA

ASYSTA LITURGICZNA

SUMA ODPUSTOWA – 13 WRZEŚNIA 2020 – GODZINA 11.00

PARAFIA NARODZENIA NMP

W SIEDLISKACH – BOGUSZ

KRZYŻ NA PROCESJĘ: Mariusz Zastawny

AKOLITKI (ŚWIECE): Rafał Błoniarz i Paweł Zastawny

MINISTRANCI OŁTARZA (AMPUŁKI, KIELICH): Piotr Jędrzejczyk i FilipPietrzyk

KADZIDŁO: Dominik Wójcik

WPROWADZENIE DO MSZY: Piotr Jędrzejczyk

I CZYTANIE: Paweł Zastawny

PSALM: Marek Łukasik

II CZYTANIE: Mateusz Kopala

MODLITWA WIERNYCH: Mariusz Zastawny

CZYTANIA I TEKSTY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ

WPROWADZENIE DO MSZY
PIERWSZE CZYTANIE
DRUGIE CZYTANIE
MODLITWA WIERNYCH
PSALM

Odpust to imieniny parafii!

We wtorek przypada Uroczystość Narodzenia NMP, Patronki naszej Parafii, a także głównej Patronki naszej Diecezji Tarnowskiej. W tym dniu będziemy świętować odpust  jako parafianie, czyli tzw. odpust wewnętrzny. Odpust to są jakby imieniny Parafii, w tym dniu Matka Boża w Tajemnicy swojego Narodzenia wyprasza nas u Boga zdroje łask. Dlatego we wtorek, w Uroczystość Narodzenia MB, Msze przed południem będą jak w niedzielę o godz. 7.00, 8.15 w Głobikówce, potem 9.30; 11.00 natomiast po południu Msza Święta o godz. 18.00, aby wszyscy w tym dniu mogli być  w Kościele by uczcić swoją Patronkę i uzyskać odpust, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy, już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. W tradycji polskiej Uroczystość Narodzenia to Święto Matki Bożej Siewnej, dlatego we wtorek na wszystkich Mszach poświecenie ziarna siewnego.

W niedzielę z kolei będziemy przeżywać ODPUST PARAFIALNY z udziałem kapłanów z Dekanatu Pilzno, zaproście także swoje rodziny, zapraszam wszystkich parafian oraz gości. W tym dniu Msze Święte o godz. 7.00, 8.15 w Głobikówce, 9.30, SUMA ODPUSTOWA o godz. 11.00 połączona z dziękczynieniem za tegoroczne plony z uroczystym wprowadzeniem wieńców dożynkowych do Kościoła przez przedstawicieli poszczególnych sołectw z Siedliska Bogusz, Smarżowej, Bączałki i Głobikówki. I Msza Święta po południu o godz. 15.00.

Nowenna do Matki Bożej, Patronki Parafii

W każdą środę w naszym kościele będzie odprawiana Nowenna do Matki Bożej Patronki naszej Parafii. Nabożeństwo to jest wielkim źródłem potrzebnych łask dla całej parafii. Wierzymy głęboko, że Maryja nigdy nie opuszcza tych, którzy przez Nią, z głęboką wiarą, zanoszą modlitwy do Boga. Piękne jest to, że w zamawianych intencjach jest tak wiele dziękczynienia za otrzymaną pomoc. Jest również wiele próśb, szczególnie w intencjach matek, dzieci, rodzin oraz chorych. Nie zapominamy również polecać Maryi naszych bliskich zmarłych.

Zapraszając wszystkich parafian do wspólnej modlitwy na nowennę do Patronki Parafii NMP w Tajemnicy Jej Narodzenia w każdą środę, poniżej publikuje tekst całej nowenny i śpiewane pieśni.

Pieśń: O Maryjo witam Cię

Uciekamy się pod Twoją obronę, Maryjo, o święta Matko Boża. Twoje narodzenie było początkiem zbawienia świata, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, Chrystus nasz Pan. Przychodzimy dziś do Ciebie Maryjo, O Święta Matko Boża, Patronko naszej Parafii, przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie gardź naszymi prośbami ale racz nas wysłuchać i wybawiać od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała.

Przychodzimy bo liczymy na nieskończone zasługi Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa/ i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Twój Syn, a nasz Pan z wysokości krzyża dał nam Ciebie za Matkę, abyś była dla nas pośredniczką i orędowniczką wszelkiej łaski.

Ciebie więc, o Maryjo, O Święta Matko Boża, w Tajemnicy Twojego Narodzenia / prosimy, abyś nam wyprosiła  u Syna Twego te łaski, / których tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy. Teraz Drodzy! w ciszy swoich serc wypowiedzmy te nasze osobiste intencje które nas przyprowadziły na tą nowennę, i ufajmy, że dzięki wstawiennictwu naszej Patronki,  Pan Bóg nas wysłucha.
(aktualne intencje Kościoła) Amen.

Pieśń: Matko Boża za nami wstawiaj się

K: O Maryjo,  w Tajemnicy Swojego Narodzenia przyjmij teraz nasze wspólne dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane od Boga przez Twoje orędownictwo.

W: Dziękujemy Ci Maryjo, O Święta Matko Boża.

Za uzdrowionych z choroby.

Za nawróconych na drogę prawdy.

Za pocieszonych w strapieniu.

Za wysłuchanych w błaganiu.

Za miłość Twą macierzyńską.

Za opiekę w miejscach pracy.

Za chleb codzienny.

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Pieśń: Maryjo, dziękujemy Ci

Pieśń: Ref.: Maryjo, dziękujemy Ci, 
że pomagasz nam, 
że ocierasz łzy, 
dziękujemy Ci. 
1. Że miłujesz nas, 
pragniesz z nami być. 
Gdyż bez Ciebie tu, 
ciężko ludziom żyć.    
2. Że przynosisz nam, 
Boże Dziecię Swe. 
Że rozdzielasz w krąg 
blaskiem łaski Twe.    
3. Żeś tak blisko wciąż, 
żeś jest Matką nam, 
że prowadzisz nas 
do niebieskich bram.

K: O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci nasze prośby oraz prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy.

K:  Broń nas, Matko, od wszelkich grożących nam niebezpieczeństw.

W: Błagamy Cię, o Maryjo, Święta Matko Boża.

K:  Pociesz smutnych i pogrążonych w żałobie.

K:  Pobłogosław nasze prace, starania i wszystkie dobre zamiary.

K: Chroń nas i nasze domostwa od klęsk i nieszczęść żywiołowych, i gwałtownej niepogody.

K: Chroń nas, Matko, od pokus i zła wszelkiego.

K: Uproś, Matko, u Syna liczne i święte powołania do służby w Kościele.

K: Weź, o Matko, w opiekę dzieci i młodzież naszą. Niech wzrastają w zdrowiu, mądrości, cnocie i świętości.

K: Uproś pokój narodom żyjącym w niezgodzie.

K: Pobłogosław nasze rodziny aby żyły w zgodzie, wzajemnej miłości i życzliwości.

K: Daj rodzicom doczekać pociechy w dzieciach swoich.

K: Przywróć chorym zdrowie i utracone siły.

K: Naucz dźwigać krzyże z poddaniem się woli Bożej.

K: Wzbudź gorliwość w spełnianiu praktyk religijnych.

K: Wybaw nas od śmierci nagłej i niespodziewanej.

K:  Przyjmij wszystkie prośby nasze, które Ci przedkładamy.

Pieśń: Matko Boża za nami wstawiaj się

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W:  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną Najświętszej Maryi, błogosławionej Dziewicy, której narodzenie było początkiem zbawienia dla świata, udziel nam daru niebieskiej łaski, pozwól nam cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, oraz obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Pieśń: Była cicha i piękna jak wiosna